קרן פנסיה

קרן פנסיה היא מוצר פיננסי המאפשר קבלת קצבה חודשית לאחר שהחוסך מגיע לגיל פרישה. כמו כן, הקרן משלבת את החיסכון לגיל פרישה עם פתרונות ביטוח אחרים. הקרן זכאית להשקיע חלק מכספי העמיתים באגרות חוב ממשלתיות ובכך נעוץ יתרונה הגדול מול אפיקים אחרים לחיסכון ארוך טווח ואל מול סוגים אחרים של ביטוח חיים.

החברות בקרן הפנסיה מבוססת על תשלומים חודשיים של העובד על ידי מעסיקו, או על ידי העובד בלבד כאשר מדובר בעצמאי. החוק בישראל מחייב כל מעסיק להפריש פנסיה לכל עובד מעל גיל 21. הפנסיה מנוהלת על ידי חברה פיננסית לטובת העובדים. 

 

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעה:

בקרן פנסיה מפקידים כספים לאורך שנות העבודה במטרה לקבל את גמלאות הביטוח במצב של אי כשירות לעבודה. מדובר בשלושת המצבים הבאים:

פנסיית זקנה – מעניקה גמלה חודשית כאשר המבוטח מגיע לגיל הפרישה המוסכם בחוק.

פנסיית נכות – המבוטח מקבל פנסיית נכות (זמנית או קבועה בהתאם למצבו) אם במהלך שנות העבודה נבצר ממנו להמשיך בעבודתו, למשל בשל פציעה או מחלה.

פנסיית שארים – קצבה חודשית המשולמת לשאירי המבוטח במקרה מותו. 

רצוי ומומלץ לבצע עדכון בכל שינוי משפחתי או עיסוקי על מנת למנוע תשלומי ביטוח מיותרים וחוסר התאמה לכיסוי הנדרש.