קרן השתלמות

קרן השתלמות היא למעשה קופת גמל המיועדת לשכירים ולעצמאים, והיא מאפשרת להם להנות מהטבות מס לצד ניהול השקעות מקצועי ורווחי. המעסיק (או אתם, אם אתם עצמאים) מפריש סכום חודשי כלשהו לקרן השתלמות המנוהלת על ידי חברות ביטוח או על ידי בתי השקעות. 

הכספים שנצברו בקרן ההשתלמות ניתנים למשיכה לכל מטרה לאחר 6 שנות חיסכון אך עם זאת, ניתן למשוך את הסכום לאחר 3 שנים אם מדובר במשיכת כספים לטובת השתלמות מקצועית או גיל הפרישה (בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה). מי שבחר למשוך את הכסף בתום 6 שנים ייהנה מפטור ממס, ומי שבחר לא למשוך כספים המופקדים בקרן השתלמות גם לאחר 6 שנות ותק, יכול להמשיך להפריש כספים לקרן ואלו יהיו נזילים וחופשיים למשיכה בכל עת ופטורים ממס

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעה:

קיימים שני סוגים עיקריים של קרן השתלמות:

קרן השתלמות לשכירים שבמסגרתה העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד.

קרן השתלמות לעצמאים, שבמסגרתה רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד. העמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה. ההפקדה נחשבת להוצאה מוכרת ע"י מס הכנסה. 

אצלנו בקורקט קיימים מסלולים ייחודיים אשר מאפשרים ללקוח ליהנות ממגוון תחומי השקעות כגון: נדל"ן, הלוואות, התפתחות עירונית ועוד.