קופת גמל

קופת גמל הינה הסדר למטרת חיסכון לטווח ארוך הכולל הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה. במדינת ישראל, קופות הגמל הן מהסדרי ההשקעה הנפוצים ביותר. קופת גמל מיועדת לשכירים ועצמאיים והיא מהווה מקור הכנסה תומך לאחר גיל הפרישה.

כספי קופות הגמל מושקעים בשוק ההון ע"י בית השקעות או חברת ביטוח, כשבאמצעות כספים אלה ניתן לחסוך לצרכים פנסיונים ולמטרות נוספות. התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר החוקתי.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח – 2008 המעודכן מגדיר מחדש את כל קופות הגמל לרבות פוליסות ביטוח המוכרות כקופות גמל. על פי ההגדרה החדשה, כל הכספים אשר יופקדו במסגרת קופת גמל החל מינואר 2008 ייועדו למטרת קצבה בלבד.

החוק מגדיר שני סוגים של קופות לקצבה:

קופת גמל משלמת לקצבה – קופת גמל ממנה ניתן למשוך ישירות כספים, כלומר את החיסכון שהצטבר כקצבה. 

קופת גמל לא משלמת לקצבה – קופה ממנה לא ניתן למשוך כספים ישירות, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא רק על ידי העברה שלהם לקופת גמל משלמת לקצבה.

אצלנו בקורקט קיימים מסלולים ייחודיים אשר מאפשרים ללקוח ליהנות ממגוון תחומי השקעות כגון: נדל"ן, הלוואות, התפתחות עירונית ועוד.

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעה: