ביטוח עסק וחבויות

הסכנות הקיימות כיום לעסקים הן גדולות יותר מתמיד ותוצאותיהן עלולות להסתכם בנזקים כספיים גבוהים מאד לכן, צרכי הביטוח שלהם גדולים והם זקוקים להגנה מקסימלית ומקיפה.

ביטוח עסק מעניק את כל הכיסויים האפשריים לעסקים החשופים לסכנות רבות כמו דליקה, פריצה, נזקי מזג אוויר ועוד. הביטוח מעניק גם כיסוי במקרה של תביעת צד שלישי של אדם שנפצע בשטח העסק וחבות המעביד.

לצוות הסוכנות מגוון פתרונות מותאמים אישית לבית העסק ובעליו על מנת שימשיך בשגרה ולא יושבת.

לסוכנות פתרונות ייחודיים בתחומים רבים הכוללים כיסויים המאפיינים את הסיכון לו חשוף המבוטח בתחום עיסוקו: ביטוחי משרד, ביטוח עבודות קבלניות ורכוש בהקמה וביטוחי חבות מיוחדים כגון: אחריות נושאי משרה ודירקטורים, אחריות מוצר, אחריות מקצועית ועוד.

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעה: