ביטוח משכנתא

קניתם נכס? לקחתם משכנתא? הבנק מחייב אתכם לרכוש ביטוח למשכנתא. זו איננה בחירה, אלא חובה – אחרת לא תוכלו לקבל את הכסף מהבנק. מדובר בביטוח חיים ייעודי מסוג "ריסק" שאינו כולל רכיב של חסכון. הכיסוי בו נועד למקרים של מוות ומטרתו היא החזר כספי הלוואת המשכנתא לבנק במקרים בהם המבוטח נפטר.

חברת הביטוח לוקחת על עצמה לשלם לבנק את סכום ההלוואה שטרם נפרע. במרבית המקרים בהם נרכש ביטוח חיים למשכנתא, הפרמיה החודשית לתשלום שעל המבוטח לשלם יורדת בהדרגה ככל שהמבוטח מתקדם בהחזר ההלוואה. מדובר בביטוח שמגן גם עליך וגם על הבנק כדי שמשפחתך לא תצטרך להתמודד עם תשלום המשכנתא, גם במקרה של מוות.

ביטוח המשכנתא כולל גם ביטוח מבנה, המספק כיסוי במקרים שבהם נגרם נזק למבנה הממושכן ומטרתו לספק לבנק הגנה בשווי הערך של הנכס הממושכן, במקרים של נזק כתוצאה משריפה, רעידת אדמה וכיו"ב. הביטוח אינו מכסה נזקים שייגרמו לתכולת הדירה, אלא מעניק כיסוי מלא לנזקים שנגרמו למבנה הנכס עצמו. גובה כיסוי הפוליסה ייקבע בהתאם לגובה המשכנתא. יש לשים לב כי שווי המבנה שמבקש הבנק תואם לשוויו בפועל, כך שכל הפרש שיוותר לאחר כיסוי הוצאות המשכנתא יועבר אל המבוטח.

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעה: