ביטוח דירה

הדירה והרכוש בה היא הבית שלכם על כל המשתמע מכך, ולכן היא אחד הנכסים הכי משמעותיים בחייכם. לכן חשוב לדאוג לביטוח מבנה הדירה ותכולתה. 

ביטוח דירה מעניק כיסוי מפני נזקים העלולים להיגרם לביתכם ותכולתו כתוצאה משורה של מקרים קיצוניים כגון שריפות, אסונות טבע, נזקי צנרת, פריצות, גניבות ומפגעים נוספים שעלולים להסב לכם נזקים כספיים משמעותיים ולהותיר אתכם ואת משפחתכם ללא קורת גג.

כמו כן, ביטוח דירה מעניק ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי (לדוגמה: מימון ההוצאות על אדם שהחליק בכניסה לביתכם, נזק מים/שריפה לשכנים) וביטוח חבות המעבידים כלפי המועסקים על ידך בדירה.

ניתן לרכוש ביטוח למבנה בלבד או לתכולה בלבד, אך מומלץ לרכוש ביטוח לשניהם יחד.

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעה: